It-system til advokatbranchen - detaljer


Advokatsystemet WeDo§Advokat

WeDo§Advokat er et it-system til advokater og advokatsekretærer. Det består af et grundsystem, der opfylder de mest almindelige behov i advokatvirksomheder. Dertil kommer ekstra moduler til bl.a. administration af ejendomme og inkassosager.

WeDo§Advokat indeholder:

 • Grundsystem
 • Dokumentintegration
 • Inkasso
 • Ejendomshandler
 • Ejendomsadministration
 • Bobehandling
 • Betalingssystem via internet
 • Bibliotekssystem
 • Lønsystem.

Grundsystemet

Allerede med grundsystemet til WeDo§Advokat er advokatfirmaer udstyret med et omfattende administrativt system, der sparer tid og sikrer rutiner i det daglige arbejde med klienter og sager.

Grundsystemet indeholder:

 • Klient/sagsmodul til oprettelse og ajourføring af al sagsrelateret information
 • Afregningsmodul med automatisk opsamling af udlæg og medgået tid som forslag til løbende eller endelig afregning af en sag
 • Time/sagsmodul med fuld integration til afregning over for klienter eller andre parter
 • Integreret økonomisystem med:
  • nem, daglig bogføring af sager, eget regnskab eller andre delregnskaber
  • automatisk tilsvarsberegning og -regulering
  • løbende forespørgsel eller udskrift af kontokort, regnskaber og balancer
  • effektiv årsafslutning med automatisk efterpostering og indtil to åbne regnskabsår
  • mulighed for koncernregnskaber
 • Integreret besked, notat og aftalestyring til vigtige informationer om klienter og sager
 • Integrerede adressekartoteker til retskredse, kommuner, politikredse, pengeinstitutter og lignende
 • Hurtige hjælpefunktioner til at beregne afgifter, sagsomkostninger og kreditaftaler
 • Arkivmodul til at lagre afsluttede sager - med fuld informationssøgning.

Dokumentintegration

Breve, lister, regneark og lignende laves nemt med et integrationsmodul til office-pakken fra Microsoft. Du kan selv definere automatisk journalisering og fremnotering og trække på samtlige data fra WeDo§Advokats omfattende kartoteker.

 • Fra Microsoft Word er der 100 procent adgang til alle data
 • Alle regnskaber kan overføres til Excel
 • Alle sagsopfølgninger styres af Outlook
 • Mulighed for direkte integration til Navision Financials
 • Fuld ODBC-adgang til alle felter.

Inkassomodul

Med dette modul er du i stand til at behandle store mængder af sager med et minimum af arbejde og personale. Alle sagsforløb og breve kan frit defineres af brugerne. For at gøre opstarten nemmere leveres systemet med gennemprøvede sagsforløb, som omfatter de mest almindelige typer af sager.

Inkassomodulet omfatter:

 • Omfattende sagsoplysninger, herunder mulighed for at opdele fordringer med forskellige rentevilkår på samme sag
 • Automatisk eller ad hoc renteberegning med mulighed for omberegning med ændrede vilkår
 • Daglig sagsbehandling, herunder automatisk sagsbehandling
 • Daglig udskrift via dokumentintegration af alle opsamlede breve fra dagens sagsbehandling
 • Forligsudskrift med vedhæftet kreditaftale
 • A'conto eller endelig afregning over for klient.

Inkassomodulet kan udbygges med:

 • Online inkasso med automatisk sagsudveksling med klienter og andre advokater
 • PTG-modul til administration af forlig
 • Infomodul til online opkobling af klienter, så de kan forespørge på egne sager.

Ejendomshandler

Her kan du varetage alt arbejde med at overdrage fast ejendom. Modulet rummer alle vigtige informationer om parterne og den aktuelle ejendom.

Du kan også få refusionsberegning, udskrift af skøde, pantebreve, gældsovertagelser og andre relevante dokumenter tillige med afregninger over for henholdsvis køber og sælger.

DomiDont Formidlingsmodul

DomiDont er et omfattende modul til markedsføring af fast ejendom, som kan integreres med WeDo§Advokat.

DomiDont indeholder bl.a:

 • Simulering og beregning af nye lån
 • Salgsbudget og sælgerprovenu
 • Salgsopstilling
 • Køberbudget og skatteberegning
 • Lånekonvertering
 • Amortisering
 • Online/systemkommunikation
 • Købsaftale
 • Tvangsauktion
 • Sagshistorik
 • Handelsstatistik og nøgletal
 • Køberemnestyring
 • Billedbehandling/grafisk arbejdsplads
 • Annoncebestilling
 • Husavis/lageraviser.

Ejendomsadministration

Grundsystemet til WeDo§Ejendom kan integreres med WeDo§Advokat, så du kan varetage både ejendomsadministration og økonomistyring. Alle typer af udlejningsejendomme kan administreres: andelsboligforeninger, ejerforeninger og erhverv eller kombinationer af disse.

Grundsystemet til adm. af ejendomme omfatter:

 • Ejendoms-, lejemåls- og beboerkartotek
 • Opkrævning via Giro- eller FI-kort
 • Indlæsning af betalinger
 • Reguleringer og varslinger
 • Varme- og fællesudgiftsregnskaber
 • Andre forbrugsregnskaber
 • Indvendig og udvendig vedligehold
 • Omkostningsbestemt leje (beregning og varsling)
 • Betalingskontrol og rykkerprocedure med breve
 • BBR-indberetning
 • Komplet integreret økonomisystem med:
  • daglig bogføring
  • automatisk gennempostering af alle ydelser
  • automatisk mellemregning
  • l øbende forespørgsel eller udskrift af kontokort, regnskaber og balancer
  • effektiv årsafslutning med automatisk efterpostering og indtil to åbne regnskabsår
  • mulighed for koncernregnskaber.
 • Integreret besked, notat og aftalestyring til at fastholde vigtige informationer omkring lejemål og lejere
 • Integrerede adressekartoteker på ejendomme og lejemål til håndværkere, ejendomsfunktionærer og lignende.

Hvis det ikke er nok, kan systemet udbygges med delmoduler til specielle opgaver. Alle delmoduler er fuldt integreret med grundsystemet.

Opkrævning via PTG eller PBS

Du kan vælge opkrævning via PTG eller PBS - enten kombineret med traditionel opkrævning eller som komplet maskinel opkrævningsform. Opkrævning kan finde sted online direkte til og fra egne ind- og udbakker hos PBS.

Integrationsmoduler

WeDo§Ejendom er et åbent system. Vitec Datamann A/S vurderer løbende, hvilke andre systemer på markedet, vores kunder har behov for at integrere til.

Vi kan tilbyde færdige integrationsmoduler til:

 • Vaskerisystemer
 • Varmeforbrug og -afregning
 • Navision økonomistyring
 • Betalingssystem med integration til:
  • Danske Bank Teleservice
  • Nordea, Unitel Erhvervsservice
  • BG Erhverv
  • Jyske NetBank Erhverv
  • Lokalbanker tilsluttet BEC.

Bobehandling

Her kan du arbejde med botyper som akkord, betalingsstandsning, dødsbo, gældssanering og konkurs med mulighed for typeændring undervejs.

På kort for boet, kreditorer/fordringer, aktiver og arvinger samles alle oplysninger, også om typer, klasser og sagsforløb. Kortene kan suppleres med adresse- og notatark, så de nødvendige oplysninger er ved hånden, når de skal bruges på skærmen og ved udskrifter.

Der kan foretages beregning af dækning, dividende, arv og afgifter, og udskrives lister med opgørelser.

Også her er der via dokumentintegrationen adgang til såvel brugerdefinerede standardbreve og cirkulærer som til individuel korrespondance.

Endelig er der naturligvis fuld integration til økonomisystemet i WeDo§Advokat med automatisk opdatering ved realisationer, udlodninger m.v.

Betalingssystem via internet

Et enkelt betalingssystem, der fanger alle fremtidige betalinger på registreringstidspunktet. Herefter kan betalingerne - uden yderligere behandling - overføres til et af følgende banksystemer:

 • Danske Bank Teleservice
 • Nordea, Unitel Erhvervsservice
 • BG bank Erhvervsservice
 • Jyske NetBank Erhverv
 • Lokalbanker tilsluttet BEC.

Har du mange tilbagevendende betalinger, kan systemet udbygges med integration til PBS for virksomhedsdebitorer.

Bibliotekssystem

Alle advokatkontorer råder over et omfattende juridisk bibliotek. Med dette modul kan du ikke blot lægge alle dine titler i en database struktureret efter UfR's emnekategorier, du kan også:

 • Søge efter relevante titler ud fra titel, emne, forfatter, forlag eller indhold
 • Styre udlån og fysisk placering af alle titler 
 • Knytte notater til de enkelte bøger, som kan have relevans for fremtidige sager
 • Indlægge egne dokumenter, standardkontrakter og koncepter.

Lønsystem

WeDo§Advokat kan leveres med standardsystemet CLR-Løn. Det er et omfattende pc-baseret lønsystem, der kan styre administrationen af lønnen på nem og sikker måde. Specielt for kontorer med omfattende ejendomsadministration er det en populær måde at løse en kompleks lønadministration på.

Fordelene ved CLR-løn er:

 • Billigt i anskaffelse
 • Prisen er uafhængig af datamængden
 • Ressourcer frigøres til andre aktiviteter
 • Samtlige krav til et moderne lønstyringssystem opfyldes
 • Betjenes let og enkelt
 • Skriver specificerede og letlæselige lønsedler
 • Beregner og udskriver automatisk statistik til arbejdsgiverforening, Feriegiro og Skat
 • Integreres let med finanssystemet i WeDo§Advokat
 • Prisen for løbende opdatering og telefonservice er særdeles rimelig.

Hjemmeside

Få en hjemmeside til advokatfirmaet. Vitec Datamann tilbyder en standardløsning til alle vores advokatkunder. Se eksempel på hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Arbejd frit via internettet

Du kan vælge at have WeDo§Advokat liggende på en server hos Vitec Datamann og arbejde via internettet. Det kalder vi for en ASP-løsning.

På den måde er alle data tilgængelige, uanset om du er hjemme, i sommerhus eller på kontoret, blot du har en bredbåndsforbindelse. Læs mere om ASP-løsning.

Hvorfor vælge Vitec Datamann?

Når du skal finde en leverandør af it, er det vigtigt, at det bliver et firma, der kender din branche, og som vil være tilstede i mange år fremover.

Vitec Datamann har været it-leverandør siden 1977 og er kendt for solide og holdbare løsninger til advokatbranchen på Sjælland, Fyn og i Jylland. Se også Vitec Datamanns firmaprofil.

Mere information

Kontakt Vitec Datamann for yderligere oplysninger. Se også printvenlig version af denne side (åbner i nyt browservindue). Hvis du udelukkende er interesseret i administration af ejendomme, så se Vitec Datamanns ejendomssystem.