DatamannNyhedsmailen fra Vitec Datamann A/S
Maj 2017


I denne nyhedsmail:

  • Samtykker og EU's persondataforordning
  • On-line booking af service
  • Citroen har fået ny importør
  • Muligheder med SMS
  • Hyundai WAS – Workshop Automation System
  • LDS til Ford
  • Nye ansigter
Support af AutoVision
Tlf. 39 53 75 30
man - tor 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 15.30
auto@datamann.dk


Teknisk support
Tlf. 39 53 75 35
man - tor 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 15.30
top@datamann.dk


Sælgere
Lars Husted
lhu@datamann.dk
40 84 21 16

Hvis Lars er optaget/ude kan du også ringe til:
Jesper Torbensen
jet@datamann.dk
22 67 26 65
Samtykker og EU's persondataforordning

Som måske bekendt træder der en ny EU persondataforordning i kraft maj 2018. Den ny ordning er en stramning af allerede eksisterende regler, så der er på mange måder ikke noget nyt. Det der er nyt er, at der er indikeret nogle betydelige bøder, hvis man overtræder reglerne i den nye forordning. Op til 4% af den samlede omsætning kan det komme til at koste i bøde, så det er forståeligt, hvis man nu gerne vil tilsikre at gøre tingene "by the book" og dermed undgå bøder.

Selv om vi måske ikke rigtig tror på, at man vil blive straffet så hårdt, som der gives mulighed for, og at hypen omkring dette her er blæst noget op, så er der jo ingen grund til ikke at gøre tingene rigtigt, hvis man nu kan. I AutoVision har man allerede i dag bl.a. mulighed for at udskrive en til formålet designet formular (evt. bag på arbejdskortet) og markere og datostemple de såkaldte samtykker, man måtte have/få på den enkelte kunde, men der er ikke mulighed for at gemme/tilknytte selve den underskrevne accept på en nem og automatisk måde. Nogle af vore kunder gemmer de underskrevne samtykker manuelt, andre scanner dem ind og gemmer dem elektronisk med en reference til kunden. Det fungerer egentlig ok, men der er nogle semimanuelle ting, som man skal foretage sig, hvis man skal holde helt styr på det. De pågældende samtykker bruges kun af AutoVision. Hvis man har f.eks. Autodesktop som sælgerværktøj, så skal man også indsamle og registrere samtykker til dette. Og det er her, at en ny smart løsning bliver relevant.

Biltorvet har nemlig udviklet en ny uafhængig fælles samtykke-platform, som de meget opfindsomt kalder Samtykke.net (Samtykke dot net). Samtykke.net kører i Skyen og kan integreres med alle andre systemer efter behov. Samtykke.net er således ikke en overbygning til Autodesktop, men er dog fuldt integreret til denne. Vi vil også lave en fuld integration mellem AutoVision og Samtykke.net. Det betyder i sin enkelthed, at AutoVision og Autodesktop får en fælles platform til styring, arkivering og kontrol af alle samtykker. For god ordens skyld skal det nævnes, at CDK har valgt at gøre det samme. Det betyder, at Samtykke.net vil blive en platform på tværs af løsninger og leverandører, og det vil være en stor fordel for jer som kunder.

Samtykke.net er samtidig en ret smart løsning, hvor indhentning, arkivering og opdatering af samtykker sker på en nem og elektronisk måde. Det er således lige skridtet videre, end det vi kan og gør i AutoVision i dag. Men allervigtigst; det er en mulig fælles platform for samtykker på tværs af leverandører og systemer, og det er det, som er rigtig smart.

Vi har ikke tænkt os at forklare yderligere om Samtykke.net her, men henviser til en artikel om samme i Motormagasinet nr. 15 fra fredag d. 21. april, som du i uddrag frit kan læse ved at følge dette link

Skulle du allerede nu have lyst til at benytte Samtykke.net, eller har du yderligere spørgsmål til dette, så kontakt vores Lars Husted. Hans kontaktinfo står i siden på denne newsmail. Vi skal dog for god ordens skyld bemærke, at produktet i sig selv er ret nyt og integrationen til AutoVision ikke er færdiglavet endnu, så det kan være, at vi bliver dig "svar skyldig" på enkelte spørgsmål. Men det er sikkert, at de samtykker du måske allerede nu vælger at lægge ind i Samtykke.net, på et tidspunkt også vil være gældende i AutoVision. Så der er ingen grund til at vente så længe, hvis det er den vej, som man gerne vil.

Afslutningsvis skal det nævnes, at det ikke er et "must do" at benytte Samtykke.net. Du kan fortsat vælge at benytte de faciliteter, som allerede i dag findes i AutoVision eller noget helt tredje. Der er så bare ikke nogen samtykker, som "virker" på tværs af løsninger, men det er jo ikke sikkert, at man har behov for dette.

On-line booking af service

Vi har allerede i det sidste Newsmann forklaret lidt om dette, men tiden går hurtigt, og vi har også erfaret nogle nye ting, så vi vil gerne forklare yderligere omkring on-line booking.

Vi har nemlig i den mellemliggende periode talt med rigtig mange omkring det her, både forhandlere, importører og forhandlerorganisationer, og hen ad vejen tegner der sig et tydeligere og tydeligere billede af, at on-line booking i al væsentlighed nok bliver en "mærke beslutning", mere end det bliver en individuel beslutning hos den enkelte forhandler. Og det giver også rigtig god mening, da on-line booking i sagens natur præsenteres ud mod kunderne, og så skulle det jo gerne se ud og fungere lidt ensartet inden for det samme mærke og/eller forhandlergruppe.

Ovenstående har allerede nu udmøntet sig i, at vi har indgået aftale med Interdan/K.W Bruun (KWB) gruppen om at lave "motoren" til et nyt on-line booking system, som skal benyttes hos Citroen og Peugeot. Løsningen bliver fuldt integreret med den enkelte forhandlers Planner/kalender, så når kunden foretager en booking, reserveres tiden automatisk i forhandlerens system, og kunden modtager en bekræftelse på dette via sms eller mail. Kunden vil også kunne se prisen på det han bestiller, såfremt at der i forhandlerens system er oprettet menu-/pakkepriser for den pågældende operation (det kommer jo ofte med den almindelige kitopdatering). En sådan booking er mest velegnet til mere standardiserede operationer, f.eks. alm. service mv. Det er således ikke intentionerne, at der kan bookes mere komplicerede reparationer eller lign. ved en sådan booking.

Når vi nu ovenfor bruger ordet "motoren", så skal det forstås således, at vi laver alle de nødvendige integrationer og dataoverførsler mv., men selve webdesignet og webfunktionaliteten står Interdan/KWB selv for. Og det giver igen god mening, da de i sagens natur gerne vil have det hele til at passe ind i den designstrategi, som de har for dette og samtidig tilsikre en fuldstændig ensartethed på tværs af alle deres forhandlere. Som allerede nævnt, så tror vi meget på, at det nok er den vej det kommer til at gå. Det skal også tilføjes, at Interdan/KWB itv. har oplyst, at de gerne vil tillade, at denne nye booking funktion også kan benyttes til andre mærker, hvis der er tale om en multibrand forhandler inden for deres segmenter.

Sidst men ikke mindst skal det oplyses, at CDK laver en helt tilsvarende "motor", dvs. at det vil være muligt at lave helt ensartet fungerende on-line booking systemer på tværs af DMS-leverandør og systemer, en fordel på linje med det vi skriver tidligere omkring Samtykke.net.

Citroen har fået ny importør

Det her er jo lidt af en gammel nyhed – ikke mindst for alle vore Citroen kunder – men som bekendt har Interdan/KWB gruppen overtaget Citroen importen i Danmark. Vi synes dog alligevel, at det vil være på sin plads lige at orientere om det mere bredt. For det er jo en større omlægning, som alle Citroen forhandlere har været igennem.

Vi vil ikke gå i detaljer med, hvad denne omlægning indebar, for det var en større omgang. Det korte af det lange er, at Citroen fremadrettet vil benytte sig af de samme "værktøjer", som Interdan/KWB benytter til flere af deres andre bilmærker, herunder Dealer Bridge, som er en åben platform til bl.a. importørkommunikation, som benyttes af både CDK og Vitec Datamann.

Som allerede skrevet, så er det en "stor mundfuld", når så mange forhandlere skal flyttes hurtigst muligt til at fungere lidt anderledes rent IT-mæssigt. Men vi har haft et utroligt godt samarbejde med Interdan/KWB omkring dette, og opgaven blev da også udført på bedste vis og til tiden, på trods af en meget stram tidsplan. Det fik vi nu også – fortjent – ros for. Dette projekt har samtidig bragt os endnu tættere på Interdan/KWB gruppen, og vi ser derfor frem til et fortsat godt samarbejde inden for alle de bilmærker, som de repræsenterer.

Muligheder med SMS

Vi skrev også kort om sms i det sidste Newsmann, men da der er flere, som har spurgt mere om dette, synes vi, at vi gerne vil uddybe denne funktionalitet.

Den helt basale mulighed er, at man fra flere programmer har mulighed for at sende en vilkårlig sms til en kunde. Det er såmænd fint nok, men det er ikke det, som er rigtig smart. Hvis man udbygger sin sms funktionalitet, vil det nemlig være muligt at sende en sms bekræftelse, når en kunde booker f.eks. et servicebesøg. Denne sms er lavet på en sådan måde, at kunden selv har mulighed for at tilføje aftalen til sin kalender, ved bare at klikke på datoen

Det er også muligt af få AutoVision til automatisk at sende kunden en reminder på denne aftale dagen før sit servicebesøg, eller hvad der nu måtte være aftalt. Samlet set er det det, der populært kaldes et tandlægekort.

Når så kunden har været på værksted, så er det muligt efterfølgende at sende en opfølgnings sms til kunden, hvor han f.eks. kan svare på, hvor tilfreds han har været med sit besøg. Svaret kommer i givet fald tilbage som en e-mail, hvor man selv kan bestemme modtageren.

Ovenstående er de standardmuligheder, som tilbydes til AutoVision. Til orientering tester vi pt., at man kan lave det samme workflow med e-mails. Man kan allerede en del af ovenstående som e-mail, og vi skal nok orientere, når den fuldt udbyggede e-mail pakke er helt på plads. Ellers ring og spørg hvis du måtte være interesseret.

Til allersidst skal det nævnes, at der er endnu flere muligheder, hvis man bruger vores Autoflet modul. Autoflet er vores løsning til automatiske udtræk og forsendelse, f.eks. til automatisk indkaldelse til service, og her kan man rigtig mange ting ud over det ovenfor nævnte. Det vil føre for vidt at redegøre for dette her, men hvis du skulle være interesseret i at høre mere om Autoflet, så ring til os og spørg efter Lars Christiansen. Han er vores ekspert på området.

Hyundai WAS – Workshop Automation System

Vi skrev en enkelt linje om dette i det sidste Newsmann, men da der har været flere spørgsmål til, hvad dette system kommer til at kunne og hvor og hvordan det skal bruges, vil vi lige uddybe lidt. Men før vi gør det, så lad os lige oplyse, at vi er udvalgt af Hyundai som pilot/first-mover med hensyn til denne løsning og integration med AutoVision, og det er vi naturligvis lidt stolte af – selv om det også koster lidt ekstra arbejde.

Hvad er det så, at WAS kan bruges til. Jo, WAS er en tablet-baseret løsning (tablet er en lille flad bærbar computer), som man kan have med, når man går rundt sammen med kunden. På denne tablet har man tilgang til alle relevante oplysninger om kunden, hans bil, service, priser, "helbredtjek" m.v. så man kan give den mest optimale kundebetjening og samtidig have mulighed for at "sælge op". WAS er integreret med div. Hyundai systemer, AutoVision og Planner, så der er utroligt mange faciliteter samlet på én lille tablet-computer. De ordrer m.v. som man får lagt ind via tablet-computeren overføres automatisk til AutoVision og man kan også hele tiden følge med i, hvilke vogne der vil komme ind på værkstedet, da der også er integration til Planner. Det vil igen føre for vidt, at forklare yderligere her, men vi tror godt, at Hyundai forhandlerne kan glæde sig.

Når vi nu er ved Hyundai, så vil vi gerne byde velkommen til vores nyeste kunde, Jønssons Auto, Hillerød. De fleste Hyundai forhandlere kender denne forretning og ejeren Jacob Jønsson, som jo i mange år har været formand for forhandlerforeningen. Vi ser frem til det fremtidige samarbejde.

LDS til Ford

LDS, som er et leads håndterings-system til Ford, er nu færdig og godkendt centralt af Ford. Vi er allerede i gang med udrulningen, og det er intentionerne fra Fords side, at dette system skal køre hos alle Ford forhandlere. Systemet er fuldt integreret med AutoVision og Autodesktop og ligger faktisk som en overbygning til sidstnævnte. Man skal således i et eller andet omfang køre Autodesktop for at kunne køre LDS.

Nye ansigter

Afslutningsvis kan vi oplyse, at vi har ansat to nye udviklere, Dan Rivas Sølberg og Peter Ploug Jespersen. De de to unge herrer er allerede godt i gang, og vi håber, at I vil tage godt imod dem, når I en gang mødes eller taler sammen.

Der er som nævnt i tidligere Newsmanns mange andre funktioner og muligheder med AutoVision, men vi kan ikke have det hele med hver gang. Så hvis det, som netop måtte interessere dig, ikke lige er nævnt, så giv os et ring, så vi kan drøfte dit behov telefonisk eller måske aftale et besøg. Husk også altid at læse den tilhørende beskrivelse når du får nyt release. Dér er rigtig mange nye ting også forklaret.

De bedste hilsener fra
Vitec Datamann A/S
AutoVision GruppenSjælland og Hovedstadsregionen: Vitec Datamann A/S  -  Rosenkæret 22a, 2860 Søborg
Jylland og Fyn: Vitec Datamann A/S  -  Snaremosevej 21D, 7000 Fredericia

Afmeld nyhedsmail