DatamannNyhedsmailen fra Vitec Datamann A/S
Januar 2017


I denne nyhedsmail:

 • Året der gik
 • Vitec vokser i Norden
 • Skifte til/fra AutoVision
 • Løbende opdateringer og videreudvikling vs. en helt ny programpakke
 • Standard Business Rapport
 • Mobilepay Invoice
 • Nets Betalingsservice til AutoVision
 • Online Booking
 • Mange andre nyheder
 • Nye "ansigter"
 • Godt nytår til jer alle
Support af AutoVision
Tlf. 39 53 75 30
man - tor 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 15.30
auto@datamann.dk


Teknisk support
Tlf. 39 53 75 35
man - tor 8.00 - 16.00
fredag 8.00 - 15.30
top@datamann.dk


Sælgere
Lars Husted
lhu@datamann.dk
40 84 21 16

Hvis Lars er optaget/ude kan du også ringe til:
Jesper Torbensen
jet@datamann.dk
22 67 26 65
Året der gik

I AutoVision gruppen hos Vitec Datamann A/S har 2016 været et år præget af stor travlhed. Vi har udviklet mange nye ting og lavet mange forbedringer, som har resulteret i to større versions- og release-opdateringer i løbet af året. Vi har fået flere nye kunder, men har desværre også mistet nogen. Og vi hader at miste kunder. Derfor vil vi lægge os yderligere i selen i 2017 for forsat at være den DMS-leverandør med de mest tilfredse kunder. Det er vores mantra for 2017.

Vitec vokser i Norden

Som nogle af jer måske har noteret sig, så fortsætter Vitec med at vokse i Norden. Vi er i dag mere end 700 medarbejdere og ekspansionen har også bredt sig ind over auto-området, idet man har købt flere virksomheder i dette segment i både Norge og Finland. Der pågår en løbende proces med at udnytte denne fordel til at levere endnu bedre løsninger i de enkelte lande og dermed bringe synergi ind de enkelte løsninger til gavn for kunderne, og AutoVision er et nøgleprodukt for Vitec i den henseende. Vi ser således frem til et endnu tættere samarbejde med vore nordiske kollegaer for at videreudvikle AutoVision, så den ikke alene bliver den bedste og mest effektive løsning i Danmark men i hele Skandinavien!

Skifte til/fra AutoVision

Hvis du ønsker at skifte fra dit nuværende system til AutoVision, er overgangen egentlig rimelig klar og enkel. Vi har nemlig egne konverteringsprogrammer, og det betyder, at alle data fra dit gamle system typisk kommer med over i AutoVision. Så når du starter op her, har du ikke længere brug for din gamle løsning og du begynder med alle data klar og parat. Det kan ikke være meget nemmere.

Hvis du ønsker at skifte fra AutoVision til en anden løsning, så oplever vi, at det altid kun er en begrænset mængde data, som den nye leverandør kan/vil konvertere til det nye system. Ydermere er det altid os, som skal stå for udtræk og levering af konverteringsdata og med prøveudtræk m.v. koster det typisk 35.000 – 40.000 kr. lidt afhængig af antal firmaer. Og når nu ikke alle data konverteres med over, så har man behov for at AutoVision stadig står til rådighed, således at man kan "kigge" på og redegøre for historiske data – også ud fra en skatte- og lovgivningsmæssig betragtning. En kiggelicens til AutoVision koster fra ca. 2.500 kr/mdr. Til orientering kender vi ingen sager og/eller løsninger, hvor ovennævnte ikke har været gældende.
Når vi nu ønsker at oplyse alt dette, så er det fordi, at vi flere gange har oplevet, at dette kommer bag på de kunder, som af en eller anden årsag skal skifte løsning. For den nye leverandør fortæller det typisk ikke – selv om de alle ved det. Lidt ufortjent kan det falde dårligt af på os - selv om vi altid gør vores yderste, for at enhver overgang skal blive så nem og problemfri som muligt - og det er egentlig bare det, som vi gerne vil undgå. Så nu har vi informeret om det. Det synes vi selv er meget fair. Så hvis du af en eller anden årsag skal skifte løsning fra AutoVision til noget andet, så ring til os for at få drøftet situationen igennem, så der ikke bliver nogle irriterende overraskelser.

Løbende opdateringer og videreudvikling vs. en helt ny programpakke

Hos Vitec Datamann er vi af den holdning, at vi hellere vil udbygge og videreudvikle AutoVision i mange mindre skridt, således at programpakken løbende følger med tiden, frem for at opnå samme fremdrift ved en gang i mellem at introducere helt nye og anderledes fungerende programpakker.
Hvis du sammenligner AutoVision i dag med AutoVision for bare 5 år siden, så er der sket helt utroligt mange udvidelser, tilføjelser og ændringer. På "overfladen" ligner det lidt sig selv, selv om der også er sket ændringer her, men "inde bag ved" er der sket rigtig meget. En gang i mellem, når teknologien har gjort det muligt og nødvendigt, så ændrer vi også på "overfladen". F.eks. vil vi snart introducere en såkaldt Web-baseret brugeroverflade, således at flere relevante programmer kan afvikles i en browser på tablets og smartphones. Men helt overordnet er det den "rolige" og kontrollerede videreudvikling, som vi synes er en fordel – ikke mindst for jer som brugere. Det er nemlig aldrig helt nemt, når man skal til at vænne sig til en hel anden måde at gøre tingene på. Ikke alle er enige i den holdning eller ser sig af andre årsager nødt til at gøre noget andet. F.eks. har vi nu igennem længere tid hørt, at en af vores kollegaer i branchen har besluttet sig til at lade deres ellers rimeligt populære danske løsning udgå og erstatte den med en anden nyere udenlandsk løsning! Det kan da måske være udmærket, men det er ikke den strategi, som vi ønsker at forfølge. Vi er i.ø. også af den holdning, at AutoVision i al væsentlighed skal udvikles i Danmark i samarbejde med vore kunder og hele den danske bilbranche. Sådan er vores holdning og strategi. Så ved I det.

Standard Business Rapport

Vores Standard Business Rapport, som typisk er til dem, der ikke selv har lavet noget individuelt f.eks. via vores Rapportgenerator, har nu kørt i en periode som "pilot" hos flere forhandlere, og der er sket og sker en fortsat udvikling af denne. Hos de pågældende forhandlere kører den hver morgen, hvor der sendes en mail til de ansvarlige for hvert område med et relevant rapportindhold, samt en fuld rapport til ledelsen.

På nuværende tidspunkt indeholder produktet bl.a. følgende:

 • Finansoversigt hvor man angiver og viser udvalgte finanskonti og/eller summen af disse,
 • Avance på salgsafdelingen fordelt på mærke og sælger,
 • Mekaniker oversigt med forbrugt og faktureret tid fordelt på dagen, måneden, året og forrige år,
 • Vognlager fordelt på mærke, indkøber og aldersgrupperet,
 • Uafsluttede ordrer fordelt på afdeling med antal og værdi

samt flere andre interessante nøgletal og oplysninger.

Bemærk at rapporterne er udarbejdet i Excel, så hvis man er lidt "fiks på fingrene", kan man selv ændre og/eller tilføje oplysninger eller lave helt nye rapporter. Vi hjælper også gerne med dette.

Mobilepay Invoice

Vi ved godt, at FTZ i motormagasinet har slået på tromme for, at de er de første, som har MobilePay i deres løsning. Det er rettelig en flot andenplads, for det har vi efterhånden haft et stykke tid i AutoVision, hvor vi, i stedet for Danske Bank Betalingssystem, benytter MobilePay Invoice via TrueLink og FIK, Fælles Indbetalingskort.

I AutoVision kan man således vælge at sende fakturaen til kundens mobiltelefonnummer på linje med at sende den til en e-mailadresse. Kunden skal have MobilePay på sin telefon. Bemærk at MobilePay Invoice ikke er anvendeligt til kontantsalg – og heller ikke er tiltænkt dette. Ved kontantsalg skal den almindelige MobilePay funktion i stedet anvendes.

Kunden modtager fakturaen i MobilePay app'en på sin telefon og betaler via app'en. Fakturaen er forsynet med en valgt betalingsfrist. Betalingen indgår i de almindelige FIK-betalinger, d.v.s. man modtager betalingen dagen efter sammen med sine øvrige FIK betalinger.

Nets Betalingsservice til AutoVision

Med Nets til AutoVision er det nemt at overføre opkrævninger fra den månedlige fakturering af f.eks. servicekontrakter, leasingaftaler, dækhotel m.v. til Nets Betalingsservice. Tilmelding af en kunde til Betalingsservice kan foretages direkte i AutoVision, men kan også ske via et link til Nets, eller kunden kan selv gøre det i sin Netbank ud fra oplysninger på en tidligere fremsendt faktura. AutoVision bliver løbende opdateret fra Nets med hvilke kunder, der har en aktiv betalingsaftale. Når forfaldsdatoen oprinder hjemtages indbetalingerne fra Nets og bogføres automatisk i AutoVision via bilagsregistreringen. En hurtig, nem og effektiv løsning.

Online Booking

Online booking, altså hvor man selv bestiller tid på værkstedet via Nettet, er noget vi har set på i et stykke tid. Vi har bare ikke syntes, at vi kunne tilvejebringe den "rigtige" løsning med de værktøjer, som var til rådighed. Til forskel fra hvad der ellers kan ses i markedet og hvad man måske kender fra sin tandlæge eller lignende, så synes vi, at der var et større behov for direkte integration til den underliggende DMS-database, altså den database i har alle jeres data i, hvis dette skulle give mening. I princippet skulle man jo næsten kunne gøre det på samme måde, som når I selv booker tid via AutoVision eller Planner.

Heldigvis er der nu kommet en ny funktionalitet i vores udviklingsværktøj, som gør foranstående muligt på en god og sikker måde. Vi vil derfor snart begynde udviklingen af et online booking system, som er det smarteste, du har set til branchen. Det er vores ambition på dette område.

Mange andre nyheder

Vi har mange andre nyheder, men vil i første omgang kun omtale nogle enkelte vigtige punkter på det helt overordnede plan, og så vende tilbage til dem i en senere version af NewsMann, f.eks.:

 • SMS systemet er udbygget med en ny funktion til opfølgning efter værkstedsbesøg.
 • Kontraktmodulet er blevet tilføjet en ny facilitet til håndtering af leasingaftaler, ligesom at der generelt er nye muligheder med flere linjebaserede faktureringslinjer samt flere tekstlinjer.
 • Ny tillægsfunktion i Dækhotel, hvor man kan "splitte" i størrelse af dæk og sætte flere markeringer på.
 • Autoflet, vores løsning til automatiske mails/breve til kunder, f.eks. serviceindkaldelser, er blevet udvidet og forbedret. Vi skrev også lidt om det i sidste nummer, hvis dette skulle have jeres interesse og vil orientere mere i en kommende version af NewsMann.
 • Vi laver en helt ny fuldt integreret Volvo-snitflade, så bl.a. reklamationer og oprettelse af arbejdskort bliver meget nemmere.
 • Vi tester p.t. de sidst nye Opel snitflader sammen med fabrikken og det ser godt ud.
 • Vi kører test med Leads til Ford via AutoDesktop og er i den afsluttende fase her.
 • Vi er langt i processen med et helt nyt workflow system (WAS) til Hyundai.
 • Vi har lavet en generel integration til nyere telefonsystemer, således at telefonsystemet automatisk slår op i AutoVision, når en kunde ringer ind og viser oplysninger om kunden, bil(er), sygejournal m.v., ligesom at man kan "starte" en ordre i AutoVision direkte fra denne løsning. Løsningen er p.t. i drift for IpVision og Telia brugere, men kan tilpasses mange andre tlf-udbydere. Vi vil forklare mere i en kommende Newsmann.

Der er som nævnt mange andre nyheder og hvis det, som netop måtte interessere dig, ikke lige er nævnt, så giv os et ring. Vi kan nemlig ikke have det hele med i NewsMann. Husk også altid at læse den tilhørende beskrivelse når du får nyt release. Dér er rigtig mange nye ting også forklaret.

Nye "ansigter"

Vi har, for et stykke siden, ansat Søren Gadeberg, som ny udvikler. Søren er ingeniør og er allerede godt i gang hos os. Vi forventer at udvide staben med mindst yderligere én udvikler i nærmeste fremtid, da vi har rigtig mange udviklingsopgaver.

Vi har også ansat Thomas Grønbech som ny supporter. Thomas kommer fra en stilling i Autobranchen, og flere af jer har muligvis allerede talt med Thomas.

Godt nytår til jer alle

Afslutningsvis vil vi gerne ønske jer alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde og en stor succes med både vore nordiske kollegaer og de mange nye ting, som er kommet eller er på vej i AutoVision.

De bedste hilsener fra
Vitec Datamann A/S
AutoVision GruppenSjælland og Hovedstadsregionen: Vitec Datamann A/S  -  Rosenkæret 22a, 2860 Søborg
Jylland og Fyn: Vitec Datamann A/S  -  Snaremosevej 21D, 7000 Fredericia

Afmeld nyhedsmail